Prezentele specificatii sunt un ansamblu de cerinte minimale, date sau prescriptii tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii.
Specificatiile tehnice se refera la montarea, verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, la tehnici, procedee si metode de exploatare, reparare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic.
Grupele de varsta ale utilizatorilor, estimarea numarului de utilizatori din zona respectiva, gradul de dificultate, complexitatea, materialele modern cu un grad mare de finisare, compozitia netoxica, costurile etc. Trebuie sa fie printe criteriile ce stau la baza alegerii si propunerii echipamentelor in spatiile de joaca.

Produsele noastre detin toate informatiile tehnice prevazute de legislatia in vigoare iar la solicitarea dumneavoastra va putem pune la dispozitie oricare din urmatoarele documente :
• certificat de conformitate de tip, emis de RINA SIMTEX / TUV sau echivalent conform art.7, alin.a) din HG 435 / 2010;
• desenul de ansamblu al echipamentului conform art.5, alin.(1), pct.a) din HG 435/2010;
• instructiuni de utilizare, instructiuni de montaj si instructiuni de intretinere conform art.5, alin.(1), pct.b) din HG 435/2010;
• informatii cu continutul etichetei echipamentelor de joaca, ce va trebui sa fie inscriptionata, in mod vizibil, lizibil si durabil cu informatiile prevazute in Anexa 2 din HG 435/2010
(denumire, codul de identificare, seria si anul de fabricatie al echipamentului pentru agrement, datele de identificare ale producatorului, categoria de varsta, limita de greutate si numarul maxim de utilizatori);
• informatii cu continutul panoului de avertizare/de instructiuni, asa cum reiese din prevederile art.8, punctul 2, alin. a), b), c) din HG 435 / 2010 si conform cap.7, art. 7.4.6 din PTR 19/ 2002;
• plan mentenanta, prin care sa asigure efectuarea reviziilor si intretinerii echipamentului pentru agrement, conform instructiunilor tehnice furnizate de catre producator conform art.8, punctul 4 din HG 435/2010;
• schita cu reprezentarea subansamblelor (pieselor de schimb livrabile, conform SR EN 1176-1-2018, art.6.1.2., alin.g) si art.6.1.3.) produsului pe desenul de ansamblu si un centralizator ce contine tipul, codul, numarul de bucati ale subansamblelor ce intra in componenta produsului, pret; Ne angajam, atat pentru produsele proprii cat si pentru produsele partenerilor nostri, conform acordurilor incheiate, sa punem la dispozitie piese de schimb pentru o perioada de 10 ani de la vanzarea produsului;
• plan cu evidentierea spatiilor de securitate, conform art.6, alin.6.1, pct.6.1.2, paragraf a), b) si pct.6.1.3 paragraf a) din SR EN 1176-1/2018 si HG 435/2010. art 4., alin .1 si alin.2;
• plan cu evidentierea conditiilor pentru realizarea fundatiilor, conform art.6, alin6.1, pct.6.1.3 paragraf h) din SR EN 1176-1/2018;
• acord al producatorului, de coomercializare a produselor oferite;
• certificat de calitate si declaratie de conformitate.

Montarea produselor se va efectua de catre personal calificat si autorizat intrucat compania noastra detine Autorizatia pentru activitatile de montare si reparare echipamente pentru agrement- emisa de ISCIR conform CR 4/2009 si in conformitate cu prevederile PT R 19/2002, cap.6, pct.6.1, alin 6.1.1 si alin.6.2, pct.6.2.5, paragraf 6.2.6.4 si 6.2.6.5 iar activitatile de evaluare a starii tehnice in garantie si post garantie, reparare, intretinere si revizie se vor efectua de catre personal calificat si autorizat intrucat compania noastra detine Autorizatia pentru activitatile de intretinere si revizie echipamente pentru agrement- emisa de ISCIR, conform CR 4/2009 si in conformitate cu prevederile PT R 19/2002, cap.6, pct.6.2., alin 6.2.6., paragraph 6.2.6.4., 6.2.6.5. si art.8, alin.4 din HG 435/2010.
Pentru a va asigura de nivelului tehnic si de calitate a produselor oferite de compania noastra, puteti solicita prezentarea de mostre ale produselor / echipamentelor / subansamblelor pe care le considerati reprezentative si care sunt disponibile, pentru o eventuala evaluare.
La solicitarea dumneavoastra :
– conform obligatiilor ce va revin (art.7, alin.d) din HG 435/2010) compania noastra, inainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement, poate realiza analiza de risc in exploatare pe amplasament, luandu-se in considerare prevederile Anexei nr.3 din HG 435/2010.
– va putem asigura consultanta in ceea ce priveste elaborarea unui REGULAMENT de ORGANIZARE si FUNCTIONARE a spatiilor de joaca si agrement.
Perioada de garantie a produselor livrate va fi de minim 12 luni perioada in care se vor asigura in mod gratuit piesele de schimb necesare inlocuirii celor deteriorate, cu exceptia pieselor inlocuite datorita actiunilor de vandalism, a nerespectarii instructiunilor de utilizare precum si a altor cauze care nu sunt din vina exclusiva a producatorului/furnizorului.
Vechimea și complexitatea activităților desfășurate, calitatea profesională sunt numai câteva din reperele ce argumentează consistența afacerii DFS. Cu toate acestea, riscul profesional există și este bine cunoscut, cântărit și asumat de compania noastra.
Pentru a înlătura orice dubiu cu privire la soliditatea companiei pe termen lung, managementul a găsit util să gestioneze cel mai eficient riscul profesional prin accesarea contractelor de asigurare de răspundere profesională, legală, a producătorului și a angajatorului.Astfel orice posibilă culpă a companiei este acoperită.