PT R 19 – 2002

Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca

In aceasta prescriptie tehnica veti regasi, pe langa cerintele esentiale de securitate, si toate detaliile tehnice pe care trebuie sa le respecte un echipament de joaca, pornind inca de la proiectare si fabricare si pana la intretinere, revizie si reparare.

Fara a avea pretentia ca am surprins toate aspectele de interes pe care le invoca prezenta prescriptie tehnica emisa de ISCIR, prezentam mai jos cateva repere reprezentative, menite sa informeze, la un nivel minim, potentialii clienti, astfel incat alegerile lor in domeniul locurilor de joaca sa fie corecte, avizate si, mai ales sigure, cu atat mai mult cu cat vorbim de siguranta copiilor nostri :

 1. Pentru a introduce pe piata echipamente de agrement, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa obtina un certificat de conformitate de tip, eliberat de organismul care a preluat atributiile fostului ISCIR-CERT (respectiv RINA SIMTEX), care atesta indeplinirea cerintelor esentiale de securitate;
 2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să asigure şi să declare că echipamentele pentru agrement sunt conforme cu tipul de echipament descris în certificatul de conformitate de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale de securitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să întocmească în scris o declaraţie de conformitate;
 3. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să furnizeze  recomandări şi instrucţiuni privind amplasarea, montarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de consumatori sub forma unor documente însoţitoare ale echipamentului;
 4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să inscripţioneze pe echipament, lizibil şi durabil, datele de identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale echipamentului.
 5. Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi fabricarea echipamentelor montate şi utilizate in spaţiile de joacă este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de securitate pe toată perioada prevăzută de proiectant pentru utilizarea lor.
 6. Pentru introducerea pe piaţă în România a echipamentelor de joaca este necesară eliberarea de către ISCIR a unui(unei) document/dovadă de luare în evidenţă, care va fi eliberat(a) in conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului;
 7. Importatorul va avea obligatia de a obtine un certificat de conformitate de tip, prin care se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate pentru echipamentele importate;
 8. Pentru echipamentele şi instalaţiile proprii, producătorul poate efectua montarea fără a necesita autorizare din partea ISCIR, dar montarea echipamentelor din spatiile de joaca poate fi realizata si de catre agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare, insa NUMAI daca sunt autorizaţi de ISCIR
 9. Echipamentele montate în spaţiile de joacă, noi sau vechi montate din nou, pot fi date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de ISCIR;
 10. Deţinătorii autorizaţi pentru utilizarea echipamentelor montate în spaţiile de joacă au următoarele obligaţii şi răspunderi:
 • să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
 • să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnică curentă în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului;
 • să pregătească şi să prezinte echipamentele, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR, în vederea autorizării funcţionării echipamentelor sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR;
 • să numească un responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor, în raport cu numărul şi complexitatea echipamentelor, care va fi autorizat de ISCIR.

11. Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate în prescripţia tehnică a depus documente în baza cărora i s–a eliberat autorizaţia şi    acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.