Spatiul de joaca este necesar pentru crearea unui mediu propice pentru stimularea imaginatiei, sociabilitatii, dezvoltării fizice si a abilitatilor de coordonare motorie. Acesta trebuie sa se integreze armonios in peisajul urban, sa fie si un loc de relaxare pentru adultii care insotesc copiii.

Detinatorul/Administratorul unui spatiu de joaca are printre altele, urmatoarele obligatii :
– “Autorităţile publice locale au responsabilitatea asigurării funcţionării echipamentelor pentru agrement din spaţiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată securitatea utilizatorilor” – conform art.6, alin.(3) din HG 435/2010;
– “Pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare specifice, sunt direct răspunzători deţinătorii” – conform art. 7.2.1. din PT R 19/2002;
-“Sa nu permita funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor atunci când componentele de securitate nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute de producător.” –conform 7.4.3. din PT R 19/2002;
-“Să se asigure de funcţionarea corectă a echipamentelor din spaţiile de joacă si agrement astfel incat sa asigure indeplinirea cerintelor esentiale de securitate aplicabile, prevazute in Anexa nr.1 din HG 435/2010 .” –conform art.7.2. din PT R 19/2002;
– Eliminarea acelor echipamente ca urmare a aplicarii prevederilor HG 435/2010, Anexa 1,art. 14, alin a, b:”Art .14. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru:
a) executarea suprafeţelor de alunecare pentru tobogane;
b) executarea de subansamble care vin în contact cu corpul uman pe timpul utilizării echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte închise etc);”;
– Sa se asigure ca “Montarea echipamentelor si instalatiilor utilizate in cadrtul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca poate fi facuta de agenti economici care dispun de mijloace tehnic ecorespunzatoare si sunt autorizati de ISCIR” – conform art.6., alin.6.1., pct.6.1.1. din PTR 19/2002;
– “Sa se asigure ca lucrarile de reparare a echipamentelor utilizate in cadrul spatiilor de joaca si agrement sunt realizate de agenti economici care dispun de mijloace tehnice corespunzatoare si sunt autorizati de ISCIR”-conform 6.2.6.5. din PTR 19/2002;
– “Să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnică curentă în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei”(conform art.7.1.1 din PTR19/2002) si “sa asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentelor pentru spatiile de joacă si agrement ”– conform art.6.2.6.2.,art.6.2.6.4.,art.6.2.6.5., art 8.1, art.8.4., art.8.5., art.9.1., art. 9.2 din PT R 19/2002, PT CR-4/2009, art.8 alin.4 din HG 435/2010 si SR EN 1176-7/2008.

Se acorda o deosebita atentie indeplinirii criteriilor Cerintelor Esentiale de Securitate la infiintarea spatiilor de joaca, astfel incat alegerea echipamentelor destinate amenajarii spatiilor de joaca, precum si lucrarile de amenajare aferente vor respecta legislatia aplicabila (standarde, prescriptii tehnice, HG-uri etc) in vigoare, astfel:

PT R 19/2002 – Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca;
Ordinul 4/2006 – Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca;
SR EN 1176-1:2018 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 1: Cerinte generale de securitate si metode de încercare;
SR EN 1176-2:2018 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 2: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru leagane;
SR EN 1176-3:2018 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 3: Cerinte de SR EN 1176-3:2008 securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru tobogane;
SR EN 1176-4+AC:2019 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 4: Cerinte de securitate specifice suplimentare si metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu ;
SR EN 1176-5:2019 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 5: Cerinte de securitate specifice si metode de încercare suplimentare pentru carusele;
SR EN 1176-6+AC:2019 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 6: Cerinte de securitate specifice si metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
SR EN 1176-7:2008 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întretinere si de utilizare;
SR EN 1176-10:2008 – Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10: Cerinte complementare de securitate si metode de încercare pentru echipamente de joaca în totalitate închise;
SR EN 1176-11:2015 – Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 11: Cerinte complementare de securitate si metode de încercare pentru retele tridimensionale;
SR EN 1177+AC:2019 Acoperiri amortizoare de socuri, pentru suprafetele spatiilor de joaca. Determinarea înaltimii critice de cadere;
Legea 64/2008 – privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;
PT CR4/2009- ISCIR – Prescriptie Tehnica CR4/2009 – Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil, la arzatoare de combustibil gazos si lichid precum si la instalatii/ echipamente destinate activitatilor de agrement;
PT CR8/2009 – ISCIR- Prescriptie Tehnica CR8/2009 – Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire.
HG 435/2010 – privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
Legea 49/2019 – pentru modificarea si completarea Legii 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibil;