Hotararea 435 / 28.04.2010 – extras din cerintele esentiale de securitate

1. Echipamentul pentru agrement trebuie să fie produs astfel încât să poată funcţiona şi să fie reglat şi întreţinut fără a se expune la pericole din punctul de vedere al securităţii, atunci când aceste acţiuni sunt realizate în circumstanţele stabilite de producător.

2. Măsurile de precauţie luate trebuie să vegheze la excluderea oricărui pericol în condiţii normale sau previzibile de utilizare, pe durata normală de viaţă a echipamentului pentru agrement.

3. Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie în raport cu aptitudinea consumatorilor, In scopul punerii acestui principiu în practică se stabileşte, acolo unde este necesar, o vârstă minimă, limită de greutate, înălţime sau stare de sănătate pentru consumatori.

4. In cadrul proiectării şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al elaborării instrucţiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare atât o utilizare normală a echipamentului, cât şi o utilizare previzibilă iraţională.

5. In cadrul proiectării şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al elaborării instrucţiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ţină seama inclusiv de comportamentul specific al minorilor.

6. In cadrul proiectării şi fabricaţiei unui echipament pentru agrement, precum şi al elaborării instrucţiunilor de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare următoarele aspecte ale pericolelor:

a) pericole care rezultă din portanta insuficientă a echipamentului, ţinându-se seama de rezistenţa, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

b) pericole care rezultă din pierderea de echilibru a echipamentului, ţinându-se seama de susţinerea echipamentului şi solurilor posibile, precum şi a încărcărilor eventuale ale echipamentului;

c) pericole care rezultă din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, tăierea, strivirea, asfixierea, înecul, electrocutarea, şocul şi supraîncărcarea corpului;

d) pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de pană şi stare de urgenţă şi posibilitatea de evacuare;

e) pericole care rezultă din eventualele interacţiuni ale echipamentului şi consumatorilor cu mediul înconjurător şi cu publicul;

f) pericole în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;

g) pericole care rezultă din posibilităţile defectuoase de întreţinere;

h) pericole care rezultă dintr-un incendiu;

i) pericole care rezultă din radiaţii.

7. Componentele şi părţile detaşabile ale echipamentelor pentru spaţiile de joacă, destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi înghiţite şi/sau inhalate.

8. Echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale rezistente care îndeplinesc următoarele caracteristici:

a) fie nu ard sub acţiunea directă a unei flăcări, scântei sau a oricărui alt focar potenţial de incendiu;

b) fie sunt greu inflamabile;

c) fie, dacă se aprind, ard lent şi prezintă o viteză redusă de propagare a flăcării;

d) fie sunt tratate, oricare ar fi compoziţia chimică a materialului echipamentului pentru spaţiile de joacă, astfel încât să întârzie procesul de ardere.

9. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru:

a) executarea suprafeţelor de alunecare pentru tobogane;

b) executarea de subansamble care vin în contact cu corpul uman pe timpul utilizării echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte închise etc);